Kristof Stappers


Klinisch Psycholoog


Soorten psychotherapie


Ik heb een 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen genoten. Dit wil zeggen dat de opleiding een integratie beoogt van verschillende werkwijzen, zoals hieronder kort omschreven. Ook in mijn manier van werken tracht ik deze integratie door te voeren, op maat van uw vraag.    
Er zijn immers  verschillende vormen van psychotherapie. Vaak onderscheidt men vier hoofdvormen:


In cognitieve gedragstherapie staat het denken en het gedrag van de client centraal. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. In de loop van ons leven hebben we veel van dit gedrag aangeleerd. De gedragstherapie gaat ervan uit dat het ook mogelijk is om manieren van denken en handelen weer af te leren. In de therapie wordt vaak concreet gewerkt rond een bepaald probleem of een bepaalde klacht, wat zich bvb kan vertalen in het trachten uitvoeren van opdrachten tussen de sessies door. Psychoanalytische psychotherapie gaat ervan uit dat wij ons vaak niet bewust zijn van de gedachten en gevoelens die ons gedrag sturen, en daarom worden zij onbewust genoemd. Als we bvb kwaad, angstig of lusteloos zijn, weten we vaak niet precies waar deze gedachten en gevoelens vandaan komen. Toch kunnen deze gevoelens psychische spanningen veroorzaken en ons belemmeren in ons werk, onze studies, relaties,... Het doel is dan ook het bewust maken van deze verborgen gevoelens en gedachten.In cliëntgerichte psychotherapie staan de ervaring en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt centraal. Uitgangspunt van de therapie is dat de cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf. Als iemand zijn gevoelens kan ervaren en aanvaarden, is hij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan en ontstaat vaak ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee vormen van psychotherapie die ook wel systeemtherapie worden genoemd. De term systeem duidt op de sociale systemen of netwerken waar iedereen deel van uitmaakt: het gezin, de partnerrelatie, werk en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat zij het ontstaan van individuele klachten vooral bekijkt vanuit de wisselwerking tussen partners of gezinsleden.


Deze laatste vorm leent zich het meest voor koppels of gezinnen die samen een therapie willen starten. Het zij gezegd dat ik mij in de praktijk enkel richt tot individuele behandeling.  In het kader hiervan kunnen wel partners of soms heel het gezin ook uitgenodigd worden waar nuttig.