Kristof Stappers


Klinisch PsycholoogWat is psychotherapie?Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Zij heeft tot doel deze klachten en

problemen te verminderen, te doen opklaren of hanteerbaar te maken. Psychotherapie bestaat doorgaans uit

gesprekken met een psychotherapeut. Het spreken over klachten en problemen kan vaak helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties, om bepaalde ervaringen te verwerken, om jezelf of bepaalde klachten meer in de hand te houden, om inzicht te verwerven in je eigen denken en handelen. In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen. De ervaring leert dat dit mensen

met psychische klachten vaak weinig vooruit helpt. Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden.
Hoe verloopt zo’n psychotherapie ?


Na het eerste telefonisch contact wordt steeds gestart met één of enkele verkennende gesprekken. Het doel van dit gesprek is zicht te krijgen op uw hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie voor u een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten. Het is ook mogelijk dat een verwijzing wordt besproken naar een andere behandelaar buiten de praktijk, dit om een zo goed mogelijke afstemming te bekomen tussen uw specifieke hulpvraag, het psychotherapeutisch aanbod en de expertise van de psychotherapeut.Een therapie duurt gemiddeld zo’n 6 maanden, maar dit kan sterk variëren en hangt onder andere af van de ernst van de klachten. Doorgaans bestaat de therapie uit wekelijkse sessies van één uur. Maar ook dit kan intensiever of minder intensief afhankelijk van de ernst van de klachten en uw persoonlijke voorkeur.Na een fase van probleemverheldering (enkele weken) tracht ik samen met de cliënt verandering te brengen in diens

klachten door gaandeweg inzicht  te verwerven in deze klachten of problemen. Dit doe ik door samen met de cliënt binnen een veilige en positieve verstandhouding te focussen en dieper in te gaan op de klachten of problemen en de gevoelens en gedachten die hiermee verweven zijn. Op die manier kan de cliënt tot doorleefd inzicht komen in de moeilijkheden die hij/zij ervaart en kunnen we vervolgens samen gaan zoeken naar alternatieve manieren om deze problemen om te gaan of deze te benaderen. Het einde van de therapie wordt steeds in overleg met de cliënt bepaald.